Bapa

Melihat dari ayah mertua Anda melambangkan hati nurani dan pilihan Anda yang memerlukan kompromi. Anda dapat membuat pilihan yang menarik bagi orang lain, atau hasil yang lebih positif. Anda mungkin juga harus memanjat kepentingan Anda sendiri atau prinsip untuk melakukan sesuatu.