Pastas (ouates)

Jika Anda menempatkan folder (ouate) dalam sesuatu, maka mimpi tersebut menunjukkan cara Anda ingin memperkenalkan diri kepada orang lain. Anda ingin memenuhi tuntutan pada penampilan yang telah dibuat masyarakat. Mimpi ini juga dapat mengindikasikan perlunya penampungan orang tertentu agar merasa aman.